Conserveren aarderwerk Gouda Platelen Pelikaan05.jpeg