Conserveren aarderwerk Gouda Platelen Pelikaan04.jpeg