Verzekeren van uw object

De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor schade aan of verlies van een object ten tijde van vervoer naar en verblijf in het atelier .U dient contact op te nemen met uw eigen inboedelverzekering. In de meeste gevallen zal uw object gedurende de periode van restauratie en na melding aan de verzekeraar onder uw eigen inboedelverzekering vallen en dus verzekerd zijn in mijn atelier. Informeert u zelf?