Conserveren aarderwerk Gouda Platelen Pelikaan03.jpeg