Conserveren aarderwerk Gouda Platelen Pelikaan01.jpeg